Bernadettekerk - Rijswijk


Waaijerbouw heeft de bestaande kerk met een voor velen bekende en markante klokkentoren van binnen en buiten geheel getransformeerd in samenwerking met Room for architecture BV.


Nieuw elan
Het uiterlijk van de kerk is door de nieuwe ramen, de entrees en het witte sauswerk gewijzigd van introvert en gesloten naar extravert en uitnodigend. De vormgeving is expressief met respect voor de oorspronkelijke architectuur. De kerk heeft aan karakter gewonnen en dat ondersteund de extraverte uitstraling. De kerk krijgt nieuw elan, is 'zichtbaar' geworden en toont haar activiteit aan de stad. Ook bij de toren werd het achterstallige onderhoud weggewerkt. De toren werd ontdaan van de houten ornamentiek en van een witte coating voorzien om zo aan te sluiten bij de kerk. Doordat de kerk een nieuw voorplein heeft gekregen is de toren, die vroeger naast de kerk stond nu ook fysiek verbonden met de kerk.
Interieur
De essentie van de verbouwing bestaat voornamelijk uit de toevoeging van drie elementen namelijk een nieuwe vloer, een scheidend element de Nartex-wand, en een nieuw plafond.
De aarde
De vloer representeert in materiaal en kleur het aardse tegenover het gewelf. Deze basis strekt zich uit onder nagenoeg alle ruimten. Het licht straalt langs het plafond en speelt een continu veranderend spel op de vloer.
De Nartex
Een hoge wand verdeeld de oorspronkelijke kerkzaal in twee delen. Een publiek gedeelte aan de voorzijde van het gebouw voor de nevenfuncties en erachter de meer private nieuwe liturgische ruimte. De wand is bekleed met houten delen van verschillende breedten ontleend aan de 'gulden snede'. Het hout sluit aan bij een helder en contrastrijk materiaalgebruik en in de optellingen en groepering van de delen wordt de mogelijkheid aangegrepen naar Bijbelse getallen te verwijzen. Ook de hierin opgenomen ramen spelen mee in dit spel.
Een mystiek plafond
Een belangrijk onderdeel van de verbouwing bestaat uit het golvende plafond. Het oorspronkelijke v-vormige dak is voorzien van een expressief welvend plafond. De vorm is abstract en verwijst naar allerlei metaforen passend bij het liturgische feest zoals het overkoepelende gewelf, een witte wolk of 'de tent van God'. Daglicht en kunstlicht spelen een spel met de golvingen en zorgen voor een mystieke sfeer.
De Kapel
In het ontwerp is extra aandacht besteedt aan het maken van een Sacramentskapel. Daar waar de grote liturgische ruimte een meer multifunctioneel karakter heeft moest de kapel bij uitstek geschikt zijn voor samenkomst van kleine groepen en diverse vormen van liturgie. Hier is een plek gemaakt voor tabernakel, godslamp en Maria-altaar. Voor het Mariabeeld is een plek gemaakt met hoog licht en in de vorm een directe verwijzing naar de Lourdesgrot.
Architectonisch en bouwkundig was deze 'vernieuwbouw' een interessante opgave met een spannende en gedurfde aanpak. De sfeer in en om de kerk is sterk verbetert en oogt nieuw en vitaal. De ruimten in de kerk hebben een moderne uitstraling gekregen met een zekere mystiek.

Nieuws


7 november 2017
Vacature Werkvoorbereider
Ben jij de enthousiaste werkvoorbereider die wij zoeken? Stuur je CV dan in en wie weet kom jij ons team binnenkort versterken.
12 oktober 2017
SWIN; de samenwerkingsovereenkomst is getekend
SWIN; de documenten zijn getekend. De start van een goede samenwerking voor een mooi project Nootdorp.
19 september 2017
Parkvilla's Maasdijk; de bouw is gestart
12 vrijstaande villa's met uitzicht op het Vrijheidspark, nog enkele te koop.
woningborg Groep
This is a Web4life